O día de onte foi o Día internacional de protección de datos persoais, así que aproveitamos a ocasión para seguir fomentando o coñecemento deste dereito fundamental (si, recoñecido polo Tribunal Constitucional) que todos temos o dereito a disfrutar.

Facendo unha breve lembranza do último ano con datos estatísticos (2012), atopámonos con que aumentaron as denuncias presentadas ante a Axencia Española de Protección de Datos (AEPD), en concreto un 12%, e tamén se incrementaron os ficheiros inscritos no rexistro de dita entidade (máis dun 15%, é dicir, 3 millóns máis de ficheiros inscritos).

Pero máis aló disto, si que se están a observar feitos relevantes, como é o uso estendido en moitos portais webs do consentemento informado á hora do emprego nas cookies, así como a concentración das principais sancións, concretamente o 70% delas, nos tres operadores de telecomunicacións principais do noso país.

A loita a favor do dereito ao olvido, dereito intimamente ligado ao dereito fundamental á protección de datos de carácter persoal, tivo un concurso relevante entre as axencias de protección de datos de varios países da Unión Europea (Alemania, Francia, Holanda, Italia e Reino Unido), que levou a que o 18 de decembro pasado a AEPD dictase unha Resolución condenando a Google por 3 infraccións graves da LOPD, debido á incompatibilidade da súa política de privacidade e as condicións de uso dos seus servizos, en relación coa normativa española.

Charla_Vilalba_19-1-14

Seguimos insistindo na necesidade dunha formación sistemática neste eido, e máis aos operadores informáticos, para que sexan sensibles ás autorizacións precisas que deben dar os internautas para o uso dos seus datos persoais. Nesta liña, o noso experto Alfredo Losada mantivo o pasado 17 de xaneiro dúas sesións formativas no IES Lois Peña Novo, de Vilalba, incidindo nestes temas ás persoas matriculadas no Ciclo Superior de Informática dese centro educativo.

Publicado en Blogue
Mércores, 30 Outubro 2013 09:55

Un ano traballando con ENEBOO

Alá por primavera do 2012, un grupo de informáticos decidiron emprender unha nova viaxe no mundo dos ERPs (software de xestión de empresas), un grupo moi diverso, onde se encontraban dende autónomos ata pequenas e non tan pequenas empresas do mundo do software libre. Creouse a comunidade de Eneboo, e Ítaca comezou a participar do proxecto.

En outubro do mesmo ano tivo lugar en Coruña la Libre Software World Conference (LSWC), onde se presentou Eneboo, da man de Jorge Serna, de Gestiweb, que viña acompañado de xente de Calidae

Tivemos a oportunidade de reunirnos con eles e quedamos en ir á presentación oficial, en Ontiyent (Alicante), alí encontrámonos co resto de partnes de Eneboo e dende entón seguimos traballando na comunidade.

Eneboo é un ERP que non deixa de avanzar, grazas aos distintos proxectos que cada empresa temos cos nosos clientes, e as distintas achegas á comunidade, cada día está máis consolidado.

Xa falamos moitas veces das vantaxes do Software Libre, esta vez aplicadas a Eneboo podemos dicir que, ao ser un programa moi versátil, pode valer tanto para levar a facturación dunha pequena empresa, coma para levar as vendas dunha tenda física, ou virtual, como para levar a xestión completa dunha grande empresa... En definitiva, é unha solución para calquera tipo de cliente.

Os nosos técnicos, ao estar dende o principio no proxecto, teñen todas as ferramentas para poder adaptalo a calquera, ou ben, case calquera suposto que se poida dar. E como sempre apoiados pola comunidade de Eneboo, onde calquera problema que xurda se pode debater e buscar a mellor solución.
Pasado un ano e vendo todo o que conseguimos, estamos convencidos de que este é un proxecto xa consolidado, que nunca vai deixar de avanzar porque un ERP non pode parar de avanzar, xa que ten que ir cambiando coas formas de traballar de cada entidade.
Publicado en Blogue
Xoves, 28 Febreiro 2013 10:12

Eneboo:del ticket a factura simplificada

Inauguramos un nuevo tipo de artículos en el blog de Ítaca Software Libre, más para un perfil técnico que esperamos sean de interés.En este caso es sobre ENEBOO ERP.

 

El Sábado 1 de diciembre de 2012 se ha publicó en el BOE, el real decreto 1619/2012 que cambia la forma en la que se vienen dando los tiquets, por ello en el apartado de Facturación (y en concreto en el módulo de TPV) eran necesarias algunas series de modificaciones en el ENEBOO ERP.

 

Estas modificaciones afectan al área de facturación exclusivamente, en el caso de que esté integrada la facturación y la contabilidad, serán necesarios otros cambios adicionales.

 

El objetivo en cuestión es la adaptación del ticket a la factura simplificada.
Los cambios fundamentalmente consisten en cambiar la palabra "ticket" por "factura simplificada" e incluir el desglose del iva (Iva, base imponible y cuota iva)

Para eso se modificaron los siguientes archivos:
tpv_i_comandas.kut cambio del texto "ticket" por "factura simplificada" y en nuestro caso en el "DetailFooter" hicimos dos llamadas a dos funciones para el desglose del iva.

 

    
<calculatedfield wordwrap="0" calculationtype="6" functionname="flfact_tpv.iface.pub_desgloseBaseImponible" 
width="340" x="0" borderstyle="0" y="120" halignment="0" height="90" negvaluecolor="0,0,0"
datatype="0" backgroundcolor="255,255,255" bordercolor="0,0,0" currency="32" dateformat="11"
fontitalic="0" commaseparator="44" foregroundcolor="0,0,0" valignment="0"
fontsize="25" fontweight="50" borderwidth="1" fontfamily="Arial" precision="2"></calculatedfield>
<calculatedfield wordwrap="0" calculationtype="6" functionname="flfact_tpv.iface.pub_desgloseIva"
width="340" x="340" borderstyle="0" y="120" halignment="0" height="90" negvaluecolor="0,0,0"
datatype="0" backgroundcolor="255,255,255" bordercolor="0,0,0" currency="32" dateformat="11"
fontitalic="0" commaseparator="44" foregroundcolor="0,0,0" valignment="0"
fontsize="25" fontweight="50" borderwidth="1" fontfamily="Arial" precision="2"></calculatedfield>

 

En el archivo flfact_tpv.qs creamos estas nuevas funciones y las añadimos al interfaz.

function oficial_desgloseIva(nodo:FLDomNode, campo:String):String
{

  
  var util:FLUtil = new FLUtil;
  var idDocumento:String;
  var tabla:String;
  var campoClave:String;

  tablaPadre = "tpv_comandas";
  tabla = "tpv_lineascomanda";
  campoClave = "idtpv_comanda";  

  idDocumento = nodo.attributeValue(tablaPadre + "." + campoClave);
  
  var qryIvas:FLSqlQuery = new FLSqlQuery();
  with (qryIvas) {
    setTablesList(tabla);
    setSelect("iva, SUM(pvptotal)");
    setFrom(tabla);
    setWhere(campoClave + " = " + idDocumento + " GROUP BY iva ORDER BY iva");
  }
  if (!qryIvas.exec())
    return false;
  var listaIvas:String = "";
  while (qryIvas.next()) {
    if (listaIvas != "")
      listaIvas += "\n";
    listaIvas +=util.roundFieldValue(qryIvas.value("SUM(pvptotal)")
*qryIvas.value("iva")/100, tabla, "pvptotal"); } return listaIvas; } function oficial_desgloseBaseImponible(nodo:FLDomNode, campo:String):String { var util:FLUtil = new FLUtil; var idDocumento:String; var tabla:String; var campoClave:String; tablaPadre = "tpv_comandas"; tabla = "tpv_lineascomanda"; campoClave = "idtpv_comanda"; idDocumento = nodo.attributeValue(tablaPadre + "." + campoClave); var qryIvas:FLSqlQuery = new FLSqlQuery(); with (qryIvas) { setTablesList(tabla); setSelect("iva, SUM(pvptotal)"); setFrom(tabla); setWhere(campoClave + " = " + idDocumento + " GROUP BY iva ORDER BY iva"); } if (!qryIvas.exec()) return false; var listaBases:String = ""; while (qryIvas.next()) { if (listaBases != "") listaBases += "\n"; listaBases += " " + qryIvas.value("iva") + "%:
" + util.roundFieldValue(qryIvas.value("SUM(pvptotal)"), tabla, "pvptotal"); } return listaBases; }

Un ejemplo del resultado final adaptado.

 

ticket

Publicado en Blogue
Venres, 28 Decembro 2012 15:03

No fin do ano 2012

Rematamos outro ano de andadura... un ano no que temos que falar dun balance moi positivo, sobre todo os últimos meses non damos abasto con toda a carga de traballo que temos...

Antes de nada queremos felicitarvos o Nadal, aínda non tivemos oportunidade de facelo, debido en parte a esta carga de traballo e en parte, a que nestas datas andamos un pouco desperdigados. A pesar delo hoxe é o momento, atopamos o oco para desexarvos de todo corazón que a chegada do neno Xesús vos encha de esperanza aos que o estades pasando mal por algunha razón, que vos dea forza para seguir adiante a pesar das dificultades, e para os que non credes, que a ledicia que podemos ter os cristiáns vos chegue e vos contaxie...

Hoxe non podemos máis que agradecer aos nosos clientes e amigos a confianza depositada en nós. Somos conscientes que nos tempos que corren non é fácil meterse en novos proxectos, arriscar, … pero tamén é certo que non nos podemos quedar parados, que se uns polos outros non tiramos, non nos apoiamos, será máis dificil saír da situación global de crise.

Nós, desde o principio, tivemos a convicción de que outra economía é posible, e por iso é polo que tentamos poñer o noso gran de area, dentro desta economía chamada social ou solidaria... e non é só que o digamos de palabra... tamén hai feitos.

Empezamos coa nosa organización, completamente asemblearia. Case todas as decisións pasan por todos, e cando digo todas son todas, dende a redacción dun correo (por poñer un exemplo....) ata canto cobramos, ou se un o necesita máis que outro un mes, ou se baixamos o salario (ou incluso un mes non cobramos) ou o subimos, en función de como está a situación económica de cada un de nós e da empresa, ... e isto aínda que para nós xa é algo asumido no día a día, temos que recoñecer que é froito do traballo en grupo de moitos anos, antes xa de crear a empresa. Somos completamente autoxestionarios, tanto persoal como empresarialmente falando. Persoalmente nós somos os que nos poñemos os horarios e nos xestionamos os tempos de traballo, por suposto temos uns responsables de cada proxecto (tentamos que sexa un técnico e un non técnico para ter as dúas visións) e temos a responsabilidade de tentar levalo a cabo nos prazos e nos termos pactados cos nosos clientes. Empresarialmente falando, non dependemos de subvencións, e tentamos autofinanciarnos.

Respecto aos proxectos, por suposto que hai uns que nos gustan máis que outros, pero pulamos por que sempre estea presente a calidade á hora de levalos á cabo. Tentamos tamén cuidar a xente e empresas coas que traballamos. Algunhas veces se nos ten dado o caso de pensar se rexeitamos un proxecto porque, por exemplo, a empresa que nos quería contratar estaba denunciada porque contaminaba moito... pero ao final non fomos nós os que tivemos que rexeitala... Por sorte non tivemos ningún problema máis deste tipo, pero temos claro para quen non traballariamos...

Tamén temos que falar de que ás veces erramos, nos equivocamos en estimacións de tempos, pode faltar comunicación fluída entre o cliente e nós, … en fin erros que asumimos e tentamos cambiar.

Ao final, os nosos clientes están nos nosos ambientes, por iso temos que nomear a ONGs, asociacións, sindicatos, anpas, tendas ecolóxicas ou de comercio xusto, cooperativas de consumo, librarías, xente e institucións de Iglesia, banca ética, e un longo etc. no que incluimos outro tipo de empresas e profesionais.

E, como xa vos vimos anunciando, todo isto, ímolo reflectir transformando a SL en Cooperativa, polo tanto remata para nós un ano, e remata unha fase: Ítaca Software Libre, SL morre, e nace Ítaca Software Libre, Soc. Coop. Galega, por suposto non nace de cero, nace herdando todo o que vos acabo de contar... Somos conscientes que é un novo reto para nós, é un cambio en moitos ámbitos, seguridade social, facenda, rexistros, … pero é unha coherencia para o resto de sectores nos que xa estabamos traballando, bueno, e só nos queda dicir que esto o facemos con algo de medo porque evidentemente é un novo reto, pero sobre todo o facemos con ilusión e con ganas e esperando que este nacemento nos siga a dar tantas alegrías como nos deu a SL.

Publicado en Blogue
Luns, 12 Novembro 2012 18:28

¿Por qué ahora Eneboo ERP?

Muchos de vosotros, clientes y amigos que leéis esto, sabréis que desde que Ítaca comenzó su actividad, hace ya más de cinco años, implementamos y desarrollamos un ERP.

 • ¿Qué es un ERP?

Básicamente un Enterprise Resource Planning (ERP) es un software de gestión que integra todas las parcelas de la organización en un mismo entorno y que, por su complejidad y por la cantidad de datos e información que gestionamos con él, forma parte de la estructura de información más estratégica de la empresa. Nosotros trabajábamos con AbanQ siendo partners oficiales y certificados.

Hace cinco años, cuando sondeamos el mercado en busca de un buen producto, este ERP nos pareció que respondía a lo que nuestros clientes  podrían necesitar: escalabilidad, estabilidad, robustez, seguridad,... y, por supuesto, era Software Libre, ya que todos los módulos y extensiones son publicados con la licencia General Public License (GPL).

Solamente le vimos un problema, y es que tenía una escasa comunidad de desarrolladores apoyándolo y prácticamente la totalidad de la responsabilidad, capacidad y visión de evolución corría a manos de Infosial, la empresa que lo desarrolla. Sinceramente, pensamos que era inevitable que el propio devenir de un programa libre corrigiera este inconveniente.

Como decía, nos pareció que siendo GPL era inevitable que surgieran comunidades de desarrolladores con las que compartir el conocimiento adquirido y con las que mejorar la aplicación aparte de la línea estrictamente oficial. Sin embargo, nos encontramos con que esto no sucedió. Y para nosotros era importante que así fuera porque creemos en el software libre como modelo de desarrollo y de compartir conocimiento más que únicamente como un modelo de negocio alternativo. Además Infosial decidió publicar la última versión de AbanQ utilizando un sistema de cifrado que hacía más complejo poder utilizar el código fuente para desarrollarlo libremente y nos pareció que ese camino no era el nuestro.

A lo largo de este tiempo, en esa búsqueda hemos tenido un par de experiencias con dos grupos de usuarios que no funcionaron, pero con los que hemos aprendido. En ellos hemos conocido a personas con las que ahora tenemos la oportunidad de reencontrarnos.

El caso es que, hace cosa de un año, supimos que había surgido Eneboo ERP, un fork de AbanQ y que estaba funcionando muy bien.

 • ¿Qué es un fork?

Un fork es una rama de código que partiendo de otra (recordamos que hablamos de software licenciado conforme a la norma GPL y que esto se puede hacer libremente) decide separarse de ésta y seguir un desarrollo diferente. Lógicamente durante las primeras versiones la rama original y el fork serán prácticamente iguales, pero con el tiempo irán separándose. No es inhabitual que el fork llegue a superar a la rama original con el paso del tiempo. Por ejemplo, Firefox es un fork de Netscape o LibreOffice de openoffice.org.

 • Por fin... Eneboo ERP

El caso es que Eneboo ERP surge como fork diferenciándose ya de Abanq ERP. Nos interesamos por el proyecto y vemos que está liderado por dos empresas de prestigio, Gestiweb y Calidae, pero en las que el apoyo de una comunidad de desarrolladores no es solamente testimonial. Sin duda se ha conseguido reunir a muchas de las personas que mejor conocen el código.
Vemos también que la evolución del paquete inicial es rápida y solvente; que se corrigen errores tanto de programación como conceptuales del software, que en un período corto de tiempo ha mejorado mucho; y, en vista de algunas betas publicadas y de algunos proyectos en marcha, el futuro es muy prometedor. En definitiva, vemos que el proyecto nos gusta y decidimos unirnos.

Desde hace unos meses todos nuestros nuevos clientes ya tienen instalado Eneboo ERP y los antiguos los iremos actualizando poco a poco y cuando sea necesario. Nos parece que todos salimos ganando.

Sabemos que participar en un proyecto de este tipo es costoso en tiempo y posiblemente en dinero también, sin embargo, contamos con la ilusión de ver crecer algo nuestro, también será tuyo, porque es un buen software. Buen ERP. Buen Software Libre. ¡Eh! y buena gente!

Publicado en Blogue
Mércores, 24 Outubro 2012 09:55

Estivemos na Libre Software World Conference

Tal e como comentamos a semana pasada estivemos na Libre Software World Conference (LSWC en adiante).

Esta Conferencia internacional vense celebrando en España dende o ano 2004 co nome de Open Source World Conference. No ano 2010, talvez como consecuencia da crise ou talvez non, os organizadores comunicaron a cancelación da conferencia un par de semanas antes de celebrarse. Nese momento algúns dos asistentes deciden iniciar un fork e crean a LSWC organizada nesas dúas semanas, no mesmo sito e coas mesmas datas.

No ano 2011 xa sonou Santiago como lugar de celebración pero finalmente foi Zaragoza a súa sede. Tivemos que esperar só un ano máis, ata o 2012, para celebrala aquí. E vaia por diante o noso agradecemento a todos os que a fixeron posible: organizadores, voluntarios, esponsors...

Realmente é un evento consolidado e ao que asistir supón unha boa oportunidade de coñecer a moita xente implicada na promoción e desenvolvemento de Software Libre a nivel nacional e internacional.

Nesta edición escoitamos a Bruce Perens, cofundador da Open Source Initiative xunto con Eric S. Raymond que é considerado por quen isto escribe un dos colíderes do movemento do Software Libre xunto con R. S. Stallman. De Brasil viñeron Julio Cezar Neves, que asesora ao goberno do Brasil e é unha das persoas máis relevantes no mundo das migracións e Marco Lima, poñendo de manifesto a relevancia que ten este país como punta de lanza do movemento de liberalización. En todo evento informático que se queira prezar, non pode faltar un representante de Google e neste caso foi Jeremy Allison, da oficina de Software Libre da multinacional de Montain View.

Tamén do estado español veu xente a aportar o seu coñecemento e experiencia. Para nós foron especialmente interesantes as experiencias da empresa vasca Irontec na integración de Zentyal, Sugar e Asterisk, ou de Jesús García da Universidade de Oviedo que falou da Responsabilidade Social Corporativa.

Dúas mencións aparte, por unha banda a participación de Tonio Castro, do CeMit e compañeiro da asociación Agnix, que participou na palestra sobre distribucións rexionais...

...e por outra banda a mesa redonda sobre ERP libres na que participiou Jorge Serna de Eneboo. Este ERP, unha rama de Abanq ERP (do que somos partners oficiais) é de recente creación e nace pola necesidade detectada de crear unha comunidade de desenvolvemento que non existía ata o momento. Nós tivemos a oportunidade de seguir este proceso dende hai uns meses e participar na medida do posible na consolidación desa comunidade de desenvolvedores e usuarios. Supuxo unha gran alegría coñecer á xente que lidera todo este proceso e poder intercambiar con eles criterios, inquedanzas, coñecementos e estratexias de definición. De feito invitáronnos a asistir o vindeiro 8 de novembro de 2012 á presentación oficial de Eneboo en Ontinyent (Valencia).

Polo tanto ademais de aprender de moita xente, coñecer a persoeiros destacados no mundo do FLOSS, esta conferencia serviu tamén para ampliar perspectivas de negocio e seguir mellorando no que queremos facer: unha empresa consolidada na provisión de solucións en Software Libre.

Publicado en Blogue
Mércores, 26 Setembro 2012 10:04

En que aforramos co Software Libre?

Que un programa informático, ou calquera software, sexa considerado como libre depende da licenza co que o autor o protexe. Non ten que ver nin coa súa calidade nin, efectivamente, co seu prezo: existe software libre de balde, barato, caro e máis caro aínda.

O que si é ineludible, entre outras cousas, é que ten que poder ser distribuído libremente e polo tanto o prezo do software libre co tempo acabará tendendo a cero na medida en que sexa amplamente compartido, porque cobrar por algo que está estendido de forma gratuíta non é viable.

Imos empezar cunha perogrullada: para aforrar co software libre o primeiro que temos que facer é instalalo e utilizalo. A partir de aquí haberá moitas vantaxes de carácter económico e moitas tamén de tipo legal ao evitar o uso de copias fraudulentas.

É posible que a maior parte do Software que utilizamos nas empresas, organizacións... e nas nosas casas teña un equivalente libre e posiblemente gratuíto: o paquete ofimático é o máis representativo na nosa opinión:

 • Libre Office cubrirá, na maioría dos casos, as necesidades ofimáticas e incluso será subutilizado en gran medida. Incĺúe procesador de textos, folla de cálculo, creador de diapositivas, base de datos,... Custo: 0 euros.
 • Existe un antivirus libre, ClamWin, que pode aforrarnos un pico en licenzas. De todas formas, quen isto escribe non o ten probado porque utiliza GNU/Linux sen antivirus instalado. Custo: 0 euros.
 • Xestor de Correo: utilizar Thunderbird como xestor de correo supón un alto grado de satisfacción pola súa calidade e supón exactamente un custo de 0 euros. A cambio podemos xestionar varias contas de correo, contactos, axenda,... e disporemos de ducias, tal vez centos, de extensións que elevan as posibilidades e funcións ata onde se precise.
 • Se queremos xogar coas nosas imaxes, melloralas, corrixilas, retocalas, editalas, … existe moito Software Libre de calidade pero vou recomendar o uso de GIMP (por certo aínda mellorado significativamente na súa última versión). Este programa, que equivale a Adobe Photoshop, ten un custo de 0 euros.
 • Para gravar os CD e/ou DVD's con datos, música, vídeo, imaxes ISO... podemos aproveitar e instalar Brasero, que cumprirá de sobra o seu cometido e teremos un software perfectamente legal por outros 0 euros.
 • En canto ao software máis específico, como un editor de vídeo, coñezo dúas opcións: unha máis completa, Cinelerra, e outra máis sinxela, Avidemux. Podemos probar as dúas e elixir entre a que nos sirva mellor, porque as dúas teñen o mesmo prezo: 0 euros.

 • Podemos seguir atopando alternativas e todas suporán un gran aforro sen ver reducida a funcionalidade ou incluso mellorándoa nalgúns casos, sen embargo quédame por indicar un capítulo que para min é bastante relevante:
 • O Hardware: cada nova versión do sistema operativo Windows provoca que os nosos equipos, de repente, se vexan obsoletos fronte a unha actualización, así podemos explicar as reticencias a deixar atrás o XP xa que o cambio supón unha nova licenza Windows pero tamén, posiblemente, un novo ordenador. Para estar á última en informática o Software Libre tamén demanda hardware potente pero non só hardware potente: podemos facer instalacións sobre equipos máis antigos e incluso hai Sistemas Operativos, como Minino, que poden significar unha segunda xuventude para un vello ordenador e poderemos utilizalo novamente, e con calidade, para navegar, procesar texto, gravar CD, escoitar música,... Estamos falando de equipos dende 386, que moitos de nós nin lembramos.

Por certo, Minino custa 0 euros.

Publicado en Blogue
Luns, 25 Xuño 2012 10:31

Munich e o Software Libre

Hai uns meses saíu nos xornais a nova de que Munich aforra 4 millóns de euros tras a súa migración ao software libre. Profundizando un pouco na nova podemos ver un claro, aínda que non fácil, éxito de migración.

A cousa empezou en 2003, cando o concello dá un primeiro paso, decide deixar de usar Microsoft en máis de 15.000 ordenadores, e pasarse a un sistema aberto baseado en GNU/Linux.

Xa vos podedes imaxinar a loita de ofertas e contraofertas que houbo nestes primeiros momentos co obxectivo de que o concello cambie de idea. Seguramente para Microsoft non era tanto a perda económica (uns 35 millóns de dólares anuais, cando por exemplo, ese mesmo ano, as súas ventas foron de máis de 32.000 millóns de dólares), o importante era a repercusión que podía ter a nivel mediático.

Quizais tamén o importante da decisión que tomou o concello de Munich, non radica en que pensasen na cantidade de euros que ían aforrar, senón que máis ben foi unha decisión en base a uns plantexamentos filosóficos, democráticos e de independencia, xa que en 2002 Microsoft lles comunica que lles deixan de ofrecer soporte de Windows NT, é dicir, lles estaban obrigando a comprar as licencias das novas versións de Windows, e non cando o concello quixera ou puidera. Víronse atados.

O goberno local tamén estaba preocupado coas barreiras que a obsolescencia programada imposta por Microsoft sobre Munich, podía ter para a cidadanía. Preocupáballes que calquera que tivera que comunicarse co concello tivera que ter a edición máis avanzada de Microsoft Office (Word, Power Point, Excell, ...).

A partir de aquí, desde 2003 que se toma a decisión ata 2011 que se obteñen os primeiros resultados económicos “positivos”, faise un percorrido que non resulta fácil.

Falo de resultados económicos positivos a partir de 2011 xa que ao principio, como en todos os proxectos de migración hai un custe de certa envergadura: hai que investir en capital humano que se adique a adaptar os programas informáticos, instalar e ofrecer soporte e formación, ...

No caso de LiMux, así chamado o proxecto, créase un departamento encargado de migrar pouco a pouco os diferentes servizos (20 departamentos informáticos diferentes), comenzan por instalar nos ordenadores Firefox ou OpenOffice.org e logo, moi pouquiño a pouco, vanse migrando os distintos programas, xa que estaban en xogo servicios moi importantes.

En 2008 o 10% dos sistemas informáticos están usando GNU/Linux integramente, e hoxe en día 10.000 dos 15.000 equipos están usando unha interfaz completamente aberta, ademais, todos os ordenadores teñen instalados OpenOffice.org, Thunderbird e Firefox.

Ademais do aforro en licencias, en Munich consíguese tamén un beneficio para a economía local da zona. Microsoft non deixa de ser unha multinacional e os seus beneficios vense reflectidos sobre todo en EEUU. LiMux require de moito desenvolvemento e adaptación ás necesidades do concello, gran parte do investimento vai para empresas da zona, e non só iso, senón que estes profesionais poden ao mesmo tempo vender os seus coñecementos para proxectos similares.

Pois xa vedes que foi un proceso que durou case 10 anos, pero finalmente Munich vese liberada das ataduras do software privativo e non só iso, ademais dos beneficios económicos está outro ben importante: o sistema traballa de forma máis eficiente e os fallos diminúen, pasando de 70 a 46 reportados mensualmente.

Cando Ítaca vai a unha empresa e ofrecemos unha solución TIC libre, non hai só unha razón económica, aínda que empresarialmente moitos dos nosos clientes o vexan así. Tamén, hai outros que ven, que vedes o fondo. E o fondo non é outro que o noso traballo se vexa reflectido dunha forma libre, creando para compartir non para pecharse. LiMux pareceume un claro exemplo para que o que nós facemos, por suposto a unha escala incomparable, sexa facilmente entendible.

Publicado en Blogue
Martes, 19 Xuño 2012 13:28

Cloud computing e protección de datos

Onte á tarde foi presentado o Informe “Utilización do cloud computing polos despachos de avogados e protección de datos de carácter persoal”, elaborado pola Axencia Española de Protección de Datos (AEPD) e o Consello Xeral da Avogacía Española (CXAE).

Se o uso de todo tipo de recursos compartidos (redes, servidores, almacenamento, aplicacións, servizos) aloxados nalgures en Internet (na nube) na actualidade se está estendendo a todos os niveis, os bufetes non son alleos a este modelo Cloud Computing, que permite tanto aplicacións de xestión do despacho, contabilidade ou bases de datos legais ou xurisprudenciais, como compartir documentación e información de clientes ou con otros avogados. Todo iso, lembremos, cunha reducción significativa de investimentos en infraestructuras informáticas.

Non nos centraremos moito nas bondades do traballo na nube, senón en tres aspectos relevantes a ter en conta polos avogados (tamén válidos, diso non hai dúbida, para outros profesionais e todo tipo de entidades): en primeiro lugar, a responsabilidade e a normativa aplicable, xa que a posición de quen trata os datos é a de ser Responsable de tratamento e, segundo o Art. 20.2 do Regulamento da LOPD, debe velar para que o provedor de servizos cumpra a normativa española de protección de datos.

De ubicarse os datos nun país fóra do Espazo económico europeo, habería que conseguir autorización por parte da AEPD e, en caso de estar ante provedores dos EEUU, terán que adherirse a un acordo de “porto seguro”, obrigados a manter os requisitos legais en materia de protección de datos.

En segundo lugar, a seguridade/confidencialide dos datos: o provedor debe garantir tanto a conservación e cifrado dos datos, como a recuperación destes empregando copias de seguridade periódicas.

Por último, o contrato de servizos a asinar co provedor, establecido no Artigo 12.2 da LOPD, onde teñen que recollerse as seguintes obrigas por parte do provedor: non pode dispor dos datos fóra do expresamente autorizado; debe asumir o rol de Encargado de tratamento de datos; só poderán acceder as persoas autorizadas polo despacho; debe garantirse a portabilidade e dispoñibilidade; e cumprir de xeito dilixente as garantías para a protección de datos persoais, para que o cliente (bufete) non asuma a súa responsabilidade.

A aposta polos servizos de computación na nube é imparable, e semella crucial no aumento da productividade e ganancia de tempos no día a día dos despachos de avogados. Agora ben, se temos gardados con chave todo tipo de datos, non podemos dimitir da responsabilidade de asumir onde se atopan os datos almacenados na nube.

Non é fachenda, pero certamente somos conscientes de que os servizos que dende Ítaca Software Libre ofertamos aos nosos clientes, cumplen estritamente a normativa española en materia de protección de datos persoais, e os despachos poden estar seguros de que poden confiar nos nosos provedores, que ubican toda a información en servidores ubicados en territorio español.

Publicado en Blogue
Xoves, 14 Xuño 2012 10:07

Estamos e seguimos

A estas alturas do ano, máis ou menos, de hai un lustro comezou a xestación, xa con certa intensidade, de Ítaca Software Libre.

Eu lembro que daquela apenas oíra falar do Software Libre, máis alá de que había un pingüín que era mascota de nonseique. A miña primeira aproximación ao Software Libre foi unha xornadas nun instituto de secundaria en Vilalba. Realmente o que vin e aprendín deixoume tan abraiado que ás veces penso que aínda o estou hoxe.

Cando empezamos o proxecto tiñamos claro a paradoxa de que moitas das nosas posibilidades de éxito futuro residían na nosa propia precariedade: nacemos como un proxecto autofinanciado, co apoio das nosas familias que economicamente terían que sosternos durante un bo tempo e apenas podíamos permitirnos estrutura algunha. Cada un de nós mercamos un portátil e case podemos dicir que o único luxo que nos demos foi que "a empresa" nos pagase o teléfono móbil.

Un dos nosos primeiros proxectos nos que nos puxemos a traballar foi a realización do noso propio portal web. Parece incrible o que mudaron as cousas dende hai cinco anos para aquí. Daquela xa era común oír falar da web 2.0 pero era realmente complexo saber explicala.

Por suposto non tiñamos ningún cliente que dar a coñecer, nen sequera podiamos saber con exactitude a que nos iamos adicar exatamente. Non tiñamos unha oficina na que localizarnos. O que si que podiamos dicir, aínda que non sei se o soubemos transmitir, é que a ilusión nos desbordaba.

Hoxe repasamos todo isto para dicir que estreamos a nosa terceira gran versión de Portal Web: Ítaca 3.0.

Por sorte hoxe temos, aínda que non tantos como quixesemos, clientes que nos aprecian tanto no eido profesional como no persoal. Temos traballado para empresas, ONG's, asociacións, entidades sen ánimo de lucro de todo tipo, cooperativas de consumo, e incluso para un concello (nótese o singular:-)

Ao longo deste tempo ata puidemos alugar unha oficina, na que o pasamos ben todos os días e na que deberiamos facer unha proba de son para saber que é con exactitude o que escoitan os nosos veciños porque como nos oian pensarán que estamos todos tolos.

Incluso podemos afirmar que sabemos algo mellor qué é o que queremos e podemos facer.

Coñecemos as nosas virtudes e os nosos defectos.

Hoxe en día tamén medrou a nosa necesidade de escoitar. Co noso novo portal queremos facer unha ferramenta que nos permita respostar mellor cando alguén ten algo que dicirnos, preguntarnos, reprocharnos... Escoitar a todo aquel que teña algo que expoñernos e poder respostarlle ben sexa de Software Libre, de economía social, de banca ética, de programas... do que sexa do que podemos falar, gustaríanos falar.

Así que sodes benvidos, navegade polo novo portal, lede e faládenos o que queirades que aquí estamos para escoitarvos.

E Grazas, moitas grazas a todas as persoas que confiastes en nós e aos que non tamén, sinceiras grazas porque de vos tamén aprendemos.

Publicado en Blogue
Páxina 1 de 2

Os nosos traballos

Outras solucións

website 1624028 640 1facturascritps

Escríbenos !!!

contacta

Formulario de contacto

Este sitio utiliza cookies para mejorar la experiencia de uso del visitante y para realzar tareas de análisis. Al aceptar entendemos que das tu consentimiento a nuestra política de cookies

Acepto cookies de este sitio.