Ayer Alfredo y Asier estuvieron en una Jornada de Trabajo sobre Licenciamiento de Software con licencias libres.
Muchos ya sabéis que para que un programa sea libre no depende de si es mejor o peor, de si utiliza tal o cual lenguaje sino de si su licencia de uso "cede" determinadas libertades al usuario:

 • Libertad para ejecutar el programa con cualquier propósito.
 • Libertad para estudiarlo y saber cómo funciona.
 • Libertad para distribuir copias.
 • Libertad para modificar el programa y redistribuirlas.

Cuando se desarrollan programas más o menos complejos, no es inhabitual utilizar distintas fuentes de software y cada una de ellas puede estar licenciada con criterios diferentes: es posible que incluso se combinen licencias libres con otras que no lo son:

 • Uno de los casos de estudio que vimos era sobre un desarrollo, que se quería publicar con una licencia no libre, que pretende recoger datos de un software previo licenciado con la licencia libre GPL.V2.

El problema aquí está en la viralidad de determinadas licencias: si utilizamos de base un software licenciado como GPL, todo el software que está en "contacto" con esa base tiene que ser también GPL -o la licencia "vírica" correspondiente-, porque así está descrito en las condiciones generales de la licencia. Otras licencias no son "virícas" pero sí que impiden cambiar la licencia (otras licencias permiten cerrar el código y en estas el problema sería menor).

Como en el caso de estudio, la cuestión más relevante llega cuando se quiere utilizar software libre para desarrollar algún producto y licenciarlo con alguna opción privativa sin infringir la licencia libre: o se hace un sofware independiente del licenciado como GPL o todo ha de utilizar esta licencia.

Desde luego, nuestra recomendación es que cualquier desarrollo sea publicado bajo alguna licencia libre. El modelo para obtener rentabilidad por una aplicación no será el de vender el continente y ceder el derecho de uso del contenido, pero esto no quiere decir que no se puedan monetizar proyectos basados en Software Libre: la consulta realizada, la incorporación de valor añadido, de ventajas premium, de servicios personalizados..., hay alternativas viables y como escribimos en nuestra web, lo auténtico, lo mejor, lo más útil,... crece libre.

Sin ser expertos en temas de licenciamiento, si los lectores tenéis alguna pregunta no dudéis en preguntar.

Publicado en Blogue
Martes, 21 Agosto 2012 11:57

O Software Libre nos entornos domésticos

Realmente o obxetivo de Ítaca Software Libre non reside tando na promoción do FLOSS, Free Libre Open Source Software, no entorno  doméstico ou persoal,  como na difusión e aproveitamento de ferramentas informáticas libres entre as empresas, e cada vez en maior medida, entre outro tipo de organizacións como ONG'D, asociacións, sindicatos...Sen embargo gústanos incidir tamén nas importantes vantaxes que atoparemos no noso fogar se nos decidimos a instalar Software Libre no noso equipo.

Cando mercamos o noso ordeador persoal, deberíamos ter a posibilidade de solicitarlle ao vendedor a provisión do equipo sen Sistema Operativo, S.O., e ter a liberdade de poder elexir calquera das opcións que nos ofrece o mercado, que son varias, e non só aquela que determina o fabricante por mor de acordos macro entre corporacións multinacionais, para as que somos únicamente obxectos compradores. Lamentablemente é moi posible que non atopemos a ninguén que nos ofreza esta posibilidade, pero é bo intentalo e solicitalo porque só así faremos posible que algún día esta posibilidade sexa real.

Unha vez dispoñamos do noso equipo sen sistema operativo podemos, se así o desexamos, pensar en mercar unha licencia de Windows pero sobre todo, poderemos estar mais animados a probar algunha das múltiples alternativas que nos ofrecen os sistemas GNU/Linux:

A primeira gran novidade, se apostamos por esta segunda opción é que teremos moitas alternativas que serán de balde. Podemos instalar un S.O. libre desenvolto por empresas ou entidades privadas como Canonical, que é a principal desenvolvedora de Ubuntu (un S.O. que ten alcanzado unha alta tasa de difusión posiblemente pola súa facilidade de instalación e uso), ou por entidades públicas como a Xunta de Galicia, que comezou fai uns anos o proxecto Galinux e que está desactualizado hoxe en día pero que supuxo unha forte aposta polo software libre galego.

Como estas alternativas son de fácil acceso invito a todo o mundo a investigalas e coñecelas. Unha sinxela búsqueda pola rede daranos centos de opcións cada cal máis axeitada para as nosas necesidades xa que existen versións, ou distribucións, de S.O. adaptadas para entornos profesionais, escolares, infantís, para persoas con discapacidade...Prefiro non limitarme a enumerar as súas vantaxes e deixar en mans dos usuarios a opción de explorar. Penso que para pagar sempre hai tempo. E recordo que descargar, instalar, copiar, redistribuir... este tipo de software é completamente legal!

Pero...¿que ocorre se no meu ordeador xa teño Windows? Esto non supón ningún problema porque os S.O. Libres permiten o arranque dual e elexir entre varios S.O. ao inicio do sistema. Únicamente temos que ter a precaución de instalar cada S.O. nunha partición e no caso de que un deles sexa M. Windows asegurarnos de que este é o primeiro que instalamos.

¿Podo probalo antes de instalar? Para facilitar máis as cousas, os S.O. libres soen ofrecer a opción de executalos en sesións Live ou vivas, de tal forma que arrancando o equipo dende o lector de CD/DVD, no que teremos unha copia do S.O., poderemos probar os seus principais elementos e elexir antes de instalar unha distribución de forma definitiva. Todos os cambios no noso equipo serán reversible cun reinicio.

Por último so me falta darvos o derradeiro empuxón e invitarvos a participar dunha nova forma de disfrutar dos vosos equipos domésticos en liberdade e con consciencia e póñome a disposición de axudar a quen precise dos meus, moi modestos, coñecementos.

Publicado en Blogue
Sábado, 14 Xaneiro 2012 10:03

Seminario de Lugo

O Seminario de Lugo, que ofrece formación aos futuros cregos, pero tamén en ESO e Bacharelato en calidade de centro concertado, púxose en contacto connosco en relación con varios asuntos:

Por unha parte, querían mellorar a súa rede interna. Neste senso propuxémoslles implementar un servidor que lles permitira monitorizar o estado da rede e os equipos, compartir documentos con facilidade creando dominos de acceso e xestionar o acceso a Internet optimizando segundo o momento o ancho de banda de forma intelixente de acordo ás necesidades puntuais. Eliximos un equipo provisto do sistema operativo Zentyal.

Tamén era necesario para eles axeitar a xestión dos seus datos ás esixencias da Lei Orgánica de Protección de Datos, así que tamén demos de alta varios ficheiros na AEPD, prestámoslles formación nas medidas a adoptar e lles fixemos entrega do documento de seguridade.

Publicado en Os nosos Traballos
Mércores, 04 Xaneiro 2012 11:32

Protección de datos

A protección de datos, unha nova obriga para as empresas e profesionais

O dereito á protección de datos de carácter persoal vén sendo recoñecido como un dereito fundamental. Aínda que non consta como tal na Constitución, a Sentenza 292/2010 de 30 de novembro, do Tribunal Constitucional, recoñeceu a relevancia de tal dereito, outorgándolle unha garantía e unha protección xurídica, que os poderes públicos e todo cidadán deben cumprir:


O dereito fundamental á protección de datos persegue garantir á persoa un poder de control sobre os seus datos persoais, sobre o seu uso e destino, co propósito de impedir o seu tráfico ilícito e lesivo para a dignidade e dereito do afectado.

Toda entidade que empregue datos persoais debe tratalos consonte a normativa vixente, e para isto contamos con persoal cualificado para a adaptación completa, tanto regrada (inscrición de ficheiros na Axencia Española de Protección de Datos e entrega de documentación e protocolos) como impartindo formación presencial ou virtual ás persoas que teñen acceso real a datos persoais.

Neste senso, dispomos dun aula virtual formativa, que permite tanto a resolución de dúbidas a través dun foro interno, para favorecer a comunicación alumnado-profesorado, como unha actualización continua da normativa. A resolución de casos prácticos reais, neste eido, resulta fundamental, dado o carácter eminentemente casuístico da materia.

Estamos convencidos de que hai que tratar os datos persoais para garantir a súa seguridade e confidencialidade, en especial cos medios tecnolóxicos e de comunicación máis empregados, como as redes sociais. Ademais, debe proporcionarse a máxima información posible para que todos poidamos ter un coñecemento profundo dos nosos dereitos neste campo.

As pegadas a seguir cando guiamos a empresas ou outras entidades, para que os datos que manexen estean tratados segundo a normativa vixente, son os seguintes:

 • Auditoría previa
 • Documento de seguridade
 • Entrega de avisos legais
 • Confección de contratos de cesión de datos
 • Charla formativa presencial
 • Seguemento de medidas de seguridade
Publicado en ContidoWeb

Os nosos traballos

Outras solucións

website 1624028 640 1facturascritps

Escríbenos !!!

contacta

Formulario de contacto

Este sitio utiliza cookies para mejorar la experiencia de uso del visitante y para realzar tareas de análisis. Al aceptar entendemos que das tu consentimiento a nuestra política de cookies

Acepto cookies de este sitio.