Luns, 03 Abril 2017 09:55

Software de xestión: Facturascripts

 

Un ERP, ao funcionar como un sistema integrado, permite que toda a empresa, os seus sistemas e procesos poidan reunirse baixo un mesmo esquema para beneficiar a toda a organización.

 

 

Ao longo da última década acentuouse a necesidade que toda organización ten de mellorar a súa produtividade. A Calidade Total impúxose como un dos modelos de xestión máis rendibles.

Nesta aposta, dispoñer dun bo software de xestión integral é fundamental para evitar perdas de tempo e de información xa que unha única acción xera unha cadea de movementos no software que nos fan a vida máis fácil.

Nos últimos anos multiplicáronse as solucións libres en ERP's. Tanto desde a administración como desde diferentes empresas, apoiouse o desenvolvemento de plataformas 100% produtivas e con todas as vantaxes do Software Libre intactas.

 

Seguimos avanzando en soluciones ERP's, un novo paso, Facturascripts, un programa web, que permite levar a xestión de túa empresa, alá onde teñas conexión a internet.

 

Comezamos o ano 2017 cunha nova aposta para poder seguir dando a mellor das respostas aos nosos clientes.

Facturascripts é un software, orientado á xestión integral da empresa, desde o máis sinxelo, que é poder levar unha facturación básica, chegando a poder integrar a contabilidade, a xestión de clientes, unha tesourería en grao sumo completa, unha tenda online, e un longo etc, todo iso perfectamente adaptable ás necesidades de cada empresa.


Facturascripts, pódese adaptar tanto para a contabilidade e facturación dunha PEME, como para a xestión e administración de grandes empresas. Se lle sumamos que ao ser Software Libre podemos personalizalo, permítenos ofrecerlles aos nosos clientes un servizo o máis axustado posible ás súas necesidades.

Facturascripts, é un programa que se pode descargar libre e gratuitamente desde a súa páxina web. Ademais hai unha serie de plugins, tamén gratuítos, e logo outros, normalmente máis complexos de pago. Está abalado e apoiado por unha serie de programadores que o mantemos actualizado e que estamos dispostos para calquera servizo que podamos prestar, desde a instalación do mesmo, ao aloxamento, ou á personalización daquilo que fose necesario para que poida responder ás diferentes formas de traballo de cada cliente.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Publicado en ContidoWeb
Mércores, 18 Novembro 2015 11:45

Xa estamos en AGASOL!

É un motivo de orgullo e satisfacción ;) anunciar a nosa recente incorporación como entidade socia a AGASOL.

Dunha maneira ou outra a relación entre Ítaca e AGASOL ten sido estreita durante os últimos anos. Con algunhas das empresas socias coincidimos noutros foros, así por exemplo con Intergal compartimos pertenza a REAS Galicia dende hai anos, e temos concurrido en varios eventos -tanto como asistentes como en calidade de relatores- a prol do Software Libre con varias entidades da asociación.

En Ítaca tivemos sempre moi presentes as actividades de AGASOL pero o certo é que ata hoxe non creímos que fose o noso momento para asociarnos.

Como sempre dende ítaca esperamos poder ofrecer todo o que poidamos tanto á propia asociación como a cada unha das entidades socias, aínda que somos conscientes de que igual non é moito,... e estamos seguras tamén de que esta relación nos axudará a mellorar, a ofrecer servizos de máis calidade ou mesmo a participar e colaborar en proxectos que se nos escapan cando estamos sos.

Publicado en Blogue
Xoves, 19 Xuño 2014 08:56

Aturuxo na fraga

Aturuxo na fraga son uns profesionais que de maneira artesanal elaboran tiaras e vestidos medievais ubicados na provincia de Lugo.

O que nos fixemos foi o deseño e implementación do seu novo portal web, e tenda online. O CMS empregado Joomla na versión 2.5, e para a tenda online empregamos Hikashop.

O mais salientable do portal é a accesibilidade para que o visitante se poida por en contacto , e a facilidade a hora de mercar os  seus productos artesanais.

Ademais, a facilidad da administración da web permite ir engadindo e actualizando os seus productos.

Publicado en Os nosos Traballos
Luns, 16 Decembro 2013 11:27

Euroriesgo Galicia

Euroriesgo Galicia é unha correduría de seguros con amplia experiencia en Galicia. Forman parte de un grupo de empresas. MACOGASA DDY, adicado, sobre todo, a todo o relacionado co transporte de mercadorías por mar.

O que nos fixemos foi o deseño e implementación do seu novo portal web. O CMS empregado fi Joomla na versión 2.5.

O mais salientable do portal é a accesibilidade para que o visitante se poida por en contacto coa correduría a través dos formularios web incorporados na ficha de cada un dos produtos e servizos ofertados.

Ademais, a facilidad da administración fai que dende o primeiro momento Euroriesgo Galicia estea a actualizar os contidos de forma autónoma e orientada á satisfacción dos seus clientes.

Publicado en Os nosos Traballos
Luns, 16 Decembro 2013 11:18

Catrineta, Conserveria de Compostela.

Catrineta Conserveira de Compostela é un novo proxecto posto en marcha por Cristina, Roberto  e Oscar, baseado na comercialización de conservas galegas de calidade.

Contaron con nós para a instalación do programa de xestión Eneboo ERP e, polo tanto, dende os inicios están traballando con el.

Ademáis da instalación dos módulos oficiais fixemos varias adaptacións para asegurarnos de que Eneboo facía exactamente o que Catrineta necesitaba. Axustamos o método de cálculo do PVP a partir dos precios de custe e das ofertas, melloramos o proceso de xestión da trazabilidade dos produtos...

Agora Catrineta, Conserverira de Compostela é unha nova empresa empregando Software Libre na súa xestión diaria!

Publicado en Os nosos Traballos
Mércores, 30 Outubro 2013 09:55

Un ano traballando con ENEBOO

Alá por primavera do 2012, un grupo de informáticos decidiron emprender unha nova viaxe no mundo dos ERPs (software de xestión de empresas), un grupo moi diverso, onde se encontraban dende autónomos ata pequenas e non tan pequenas empresas do mundo do software libre. Creouse a comunidade de Eneboo, e Ítaca comezou a participar do proxecto.

En outubro do mesmo ano tivo lugar en Coruña la Libre Software World Conference (LSWC), onde se presentou Eneboo, da man de Jorge Serna, de Gestiweb, que viña acompañado de xente de Calidae

Tivemos a oportunidade de reunirnos con eles e quedamos en ir á presentación oficial, en Ontiyent (Alicante), alí encontrámonos co resto de partnes de Eneboo e dende entón seguimos traballando na comunidade.

Eneboo é un ERP que non deixa de avanzar, grazas aos distintos proxectos que cada empresa temos cos nosos clientes, e as distintas achegas á comunidade, cada día está máis consolidado.

Xa falamos moitas veces das vantaxes do Software Libre, esta vez aplicadas a Eneboo podemos dicir que, ao ser un programa moi versátil, pode valer tanto para levar a facturación dunha pequena empresa, coma para levar as vendas dunha tenda física, ou virtual, como para levar a xestión completa dunha grande empresa... En definitiva, é unha solución para calquera tipo de cliente.

Os nosos técnicos, ao estar dende o principio no proxecto, teñen todas as ferramentas para poder adaptalo a calquera, ou ben, case calquera suposto que se poida dar. E como sempre apoiados pola comunidade de Eneboo, onde calquera problema que xurda se pode debater e buscar a mellor solución.
Pasado un ano e vendo todo o que conseguimos, estamos convencidos de que este é un proxecto xa consolidado, que nunca vai deixar de avanzar porque un ERP non pode parar de avanzar, xa que ten que ir cambiando coas formas de traballar de cada entidade.
Publicado en Blogue
Xoves, 28 Febreiro 2013 10:12

Eneboo:del ticket a factura simplificada

Inauguramos un nuevo tipo de artículos en el blog de Ítaca Software Libre, más para un perfil técnico que esperamos sean de interés.En este caso es sobre ENEBOO ERP.

 

El Sábado 1 de diciembre de 2012 se ha publicó en el BOE, el real decreto 1619/2012 que cambia la forma en la que se vienen dando los tiquets, por ello en el apartado de Facturación (y en concreto en el módulo de TPV) eran necesarias algunas series de modificaciones en el ENEBOO ERP.

 

Estas modificaciones afectan al área de facturación exclusivamente, en el caso de que esté integrada la facturación y la contabilidad, serán necesarios otros cambios adicionales.

 

El objetivo en cuestión es la adaptación del ticket a la factura simplificada.
Los cambios fundamentalmente consisten en cambiar la palabra "ticket" por "factura simplificada" e incluir el desglose del iva (Iva, base imponible y cuota iva)

Para eso se modificaron los siguientes archivos:
tpv_i_comandas.kut cambio del texto "ticket" por "factura simplificada" y en nuestro caso en el "DetailFooter" hicimos dos llamadas a dos funciones para el desglose del iva.

 

    
<calculatedfield wordwrap="0" calculationtype="6" functionname="flfact_tpv.iface.pub_desgloseBaseImponible" 
width="340" x="0" borderstyle="0" y="120" halignment="0" height="90" negvaluecolor="0,0,0"
datatype="0" backgroundcolor="255,255,255" bordercolor="0,0,0" currency="32" dateformat="11"
fontitalic="0" commaseparator="44" foregroundcolor="0,0,0" valignment="0"
fontsize="25" fontweight="50" borderwidth="1" fontfamily="Arial" precision="2"></calculatedfield>
<calculatedfield wordwrap="0" calculationtype="6" functionname="flfact_tpv.iface.pub_desgloseIva"
width="340" x="340" borderstyle="0" y="120" halignment="0" height="90" negvaluecolor="0,0,0"
datatype="0" backgroundcolor="255,255,255" bordercolor="0,0,0" currency="32" dateformat="11"
fontitalic="0" commaseparator="44" foregroundcolor="0,0,0" valignment="0"
fontsize="25" fontweight="50" borderwidth="1" fontfamily="Arial" precision="2"></calculatedfield>

 

En el archivo flfact_tpv.qs creamos estas nuevas funciones y las añadimos al interfaz.

function oficial_desgloseIva(nodo:FLDomNode, campo:String):String
{

  
  var util:FLUtil = new FLUtil;
  var idDocumento:String;
  var tabla:String;
  var campoClave:String;

  tablaPadre = "tpv_comandas";
  tabla = "tpv_lineascomanda";
  campoClave = "idtpv_comanda";  

  idDocumento = nodo.attributeValue(tablaPadre + "." + campoClave);
  
  var qryIvas:FLSqlQuery = new FLSqlQuery();
  with (qryIvas) {
    setTablesList(tabla);
    setSelect("iva, SUM(pvptotal)");
    setFrom(tabla);
    setWhere(campoClave + " = " + idDocumento + " GROUP BY iva ORDER BY iva");
  }
  if (!qryIvas.exec())
    return false;
  var listaIvas:String = "";
  while (qryIvas.next()) {
    if (listaIvas != "")
      listaIvas += "\n";
    listaIvas +=util.roundFieldValue(qryIvas.value("SUM(pvptotal)")
*qryIvas.value("iva")/100, tabla, "pvptotal"); } return listaIvas; } function oficial_desgloseBaseImponible(nodo:FLDomNode, campo:String):String { var util:FLUtil = new FLUtil; var idDocumento:String; var tabla:String; var campoClave:String; tablaPadre = "tpv_comandas"; tabla = "tpv_lineascomanda"; campoClave = "idtpv_comanda"; idDocumento = nodo.attributeValue(tablaPadre + "." + campoClave); var qryIvas:FLSqlQuery = new FLSqlQuery(); with (qryIvas) { setTablesList(tabla); setSelect("iva, SUM(pvptotal)"); setFrom(tabla); setWhere(campoClave + " = " + idDocumento + " GROUP BY iva ORDER BY iva"); } if (!qryIvas.exec()) return false; var listaBases:String = ""; while (qryIvas.next()) { if (listaBases != "") listaBases += "\n"; listaBases += " " + qryIvas.value("iva") + "%:
" + util.roundFieldValue(qryIvas.value("SUM(pvptotal)"), tabla, "pvptotal"); } return listaBases; }

Un ejemplo del resultado final adaptado.

 

ticket

Publicado en Blogue
Venres, 28 Decembro 2012 15:03

No fin do ano 2012

Rematamos outro ano de andadura... un ano no que temos que falar dun balance moi positivo, sobre todo os últimos meses non damos abasto con toda a carga de traballo que temos...

Antes de nada queremos felicitarvos o Nadal, aínda non tivemos oportunidade de facelo, debido en parte a esta carga de traballo e en parte, a que nestas datas andamos un pouco desperdigados. A pesar delo hoxe é o momento, atopamos o oco para desexarvos de todo corazón que a chegada do neno Xesús vos encha de esperanza aos que o estades pasando mal por algunha razón, que vos dea forza para seguir adiante a pesar das dificultades, e para os que non credes, que a ledicia que podemos ter os cristiáns vos chegue e vos contaxie...

Hoxe non podemos máis que agradecer aos nosos clientes e amigos a confianza depositada en nós. Somos conscientes que nos tempos que corren non é fácil meterse en novos proxectos, arriscar, … pero tamén é certo que non nos podemos quedar parados, que se uns polos outros non tiramos, non nos apoiamos, será máis dificil saír da situación global de crise.

Nós, desde o principio, tivemos a convicción de que outra economía é posible, e por iso é polo que tentamos poñer o noso gran de area, dentro desta economía chamada social ou solidaria... e non é só que o digamos de palabra... tamén hai feitos.

Empezamos coa nosa organización, completamente asemblearia. Case todas as decisións pasan por todos, e cando digo todas son todas, dende a redacción dun correo (por poñer un exemplo....) ata canto cobramos, ou se un o necesita máis que outro un mes, ou se baixamos o salario (ou incluso un mes non cobramos) ou o subimos, en función de como está a situación económica de cada un de nós e da empresa, ... e isto aínda que para nós xa é algo asumido no día a día, temos que recoñecer que é froito do traballo en grupo de moitos anos, antes xa de crear a empresa. Somos completamente autoxestionarios, tanto persoal como empresarialmente falando. Persoalmente nós somos os que nos poñemos os horarios e nos xestionamos os tempos de traballo, por suposto temos uns responsables de cada proxecto (tentamos que sexa un técnico e un non técnico para ter as dúas visións) e temos a responsabilidade de tentar levalo a cabo nos prazos e nos termos pactados cos nosos clientes. Empresarialmente falando, non dependemos de subvencións, e tentamos autofinanciarnos.

Respecto aos proxectos, por suposto que hai uns que nos gustan máis que outros, pero pulamos por que sempre estea presente a calidade á hora de levalos á cabo. Tentamos tamén cuidar a xente e empresas coas que traballamos. Algunhas veces se nos ten dado o caso de pensar se rexeitamos un proxecto porque, por exemplo, a empresa que nos quería contratar estaba denunciada porque contaminaba moito... pero ao final non fomos nós os que tivemos que rexeitala... Por sorte non tivemos ningún problema máis deste tipo, pero temos claro para quen non traballariamos...

Tamén temos que falar de que ás veces erramos, nos equivocamos en estimacións de tempos, pode faltar comunicación fluída entre o cliente e nós, … en fin erros que asumimos e tentamos cambiar.

Ao final, os nosos clientes están nos nosos ambientes, por iso temos que nomear a ONGs, asociacións, sindicatos, anpas, tendas ecolóxicas ou de comercio xusto, cooperativas de consumo, librarías, xente e institucións de Iglesia, banca ética, e un longo etc. no que incluimos outro tipo de empresas e profesionais.

E, como xa vos vimos anunciando, todo isto, ímolo reflectir transformando a SL en Cooperativa, polo tanto remata para nós un ano, e remata unha fase: Ítaca Software Libre, SL morre, e nace Ítaca Software Libre, Soc. Coop. Galega, por suposto non nace de cero, nace herdando todo o que vos acabo de contar... Somos conscientes que é un novo reto para nós, é un cambio en moitos ámbitos, seguridade social, facenda, rexistros, … pero é unha coherencia para o resto de sectores nos que xa estabamos traballando, bueno, e só nos queda dicir que esto o facemos con algo de medo porque evidentemente é un novo reto, pero sobre todo o facemos con ilusión e con ganas e esperando que este nacemento nos siga a dar tantas alegrías como nos deu a SL.

Publicado en Blogue
Venres, 21 Decembro 2012 08:42

PsicoterapiaLeon

"En setembro deste ano puxemos en marcha un novo proxecto laboral na nosa cidade de adopción, León. Para iso, consideramos como parte fundamental no seu lanzamento levar a cabo unha boa campaña de publicidade. Convencidos de que na actualidade internet é o mellor medio para darse a coñecer, decidimos facer unha páxina web a través da que toda a poboación puidera coñecernos, ver a nosa forma de traballar e todo aquilo que nos diferenza doutros servizos psicolóxicos do ámbito privado.
A elección dos profesionais para levar a cabo este proxecto estaba clara: os traballadores de Ítaca son vellos coñecidos e, ademais, compartimos e defendemos a súa filosofía de base.
Dende o primeiro momento fomos informados dos tempos e pasos requiridos para o deseño e posta en funcionamento da páxina, así como do seu custo. Moi pronto tivemos novas de Óskar, o técnico responsable do noso proxecto. Dende o principio ata o final deste proceso, a comunicación con el foi do máis fluída. Destacaríamos del as súas boas ideas respecto a todo o relacionado co seu campo de traballo, o interese amosado por mergullarse no noso e así poder transmitir mellor as mensaxes que nós considerabamos fundamentais, así como a súa inmensa paciencia para afrontar e obter o mellor resultado das nosas propias contradicións. Foron días intensos, divertidos en moitos momentos e esgotadores noutros, nos que levamos a cabo un traballo conxunto que finalmente derivou na páxina que está a darnos tantas satisfaccións.
Realmente estamos encantados co resultado acadado. A páxina foi moi ben acollida e valorada tanto polos nosos coñecidos como polas persoas que atendemos, permitíndonos achegarnos a moitas outras que, a raíz da súa publicación, mostraron un maior interese polo noso traballo cotián.
É de agradecer, especialmente nos tempos que corren, atopar e traballar con persoas de tanta calidade persoal e profesional.

Isabel Figueroa Matallín"

Publicado en Blogue
Mércores, 28 Novembro 2012 11:10

Nos transformamos...

"Algunos de nuestros principios están claros: no nos mueve el ánimo de lucro porque podemos vivir con menos, podemos y queremos compartir los recursos que tenemos en igualdad, cada uno de nosotros trabajamos en libertad y con libertad para protagonizar nuestro destino profesional. Todos y cada uno de nosotros, de nuestras familias, de nuestros amigos, de nuestros clientes, del mundo... somos los verdaderamente importantes."

Si os paseasteis por nuestra web habeis podido leer la cita anterior en el apartado de Equipo Humano. A algunos os sorprendería esta declaración de principios en una Sociedad Limitada, ya que lo lógico es que lo que pretenda sea conseguir el máximo beneficio, tal y como está establecido en este sistema económico que nos toca vivir...

Pues bien, cuando el grupo de amigos que formamos Ítaca decidimos emprender, ya teníamos claro, por nuestro rodaje, que lo nuestro no era seguir las directices del sistema, y en la medida en que pudierámos, pues queríamos alejarnos de dichas directices. Pero  claro, las cosas no suelen ser o blancas o negras, y aunque lo nuestro no era estar con el sistema es cierto que en él sí que tenemos que estar. Y de repente nos encontramos con que los más fácil, y casi la única opción que teníamos para empezar, era montar una S.L., anque teniendo en mente pertenecer a una rede de economía solidaria.

Y así fueron pasando 5 años en los que trabajamos con los principios y valores de la economía solidaria (estos principios están muy bien recogidos en la Carta Solidaria de REAS), siempre en contacto con otras realidades u organizaciones que luchan porque la economía esté al servicio de la persona, buscando una sociedad más justa. Dentro de estas organizaciones estamos en REAS Galicia o en el Foro Microutopías, y colaboramos con otras realidades como FIARE, distintas ONG's, ... esto también se ve reflejado en nuestros clientes, que van desde pequeñas empresas a sindicatos, ong, diócesis, ANPAS de colegios,...y otras organizacionies sin ánimo de lucro como Mutuas, Colegios profesionales...

Por todo esto, ahora que tenemos el número apropiado de socios trabajadores (como mínimo 3) para montar una cooperativa, en estas andamos... Porque creemos que la cooperativa es lo que mejor refleja nuestra forma de trabajar y de interactuar con los demás...

Despuéis de una etapa de formación, ya tenemos preparados los estatutos que presentaremos estos días en el Registro de Cooperativas para su cualificación previa. Así que si todo sale como contamos, a partir de primeiros de año Ítaca Software Libre, S.L., se transformará en ÍTACA SOFTWARE LIBRE, S. COOP. GALEGA.

Nos transformamos pero en el fondo nio cambiamos.Publicado en Blogue
Páxina 1 de 3

Os nosos traballos

Outras solucións

website 1624028 640 1facturascritps

Escríbenos !!!

contacta

Formulario de contacto

Este sitio utiliza cookies para mejorar la experiencia de uso del visitante y para realzar tareas de análisis. Al aceptar entendemos que das tu consentimiento a nuestra política de cookies

Acepto cookies de este sitio.