Jueves, 22 de Noviembre de 2012 10:58

Licenciamiento de Software con licencias libres

Ayer Alfredo y Asier estuvieron en una Jornada de Trabajo sobre Licenciamiento de Software con licencias libres.
Muchos ya sabéis que para que un programa sea libre no depende de si es mejor o peor, de si utiliza tal o cual lenguaje sino de si su licencia de uso "cede" determinadas libertades al usuario:

 • Libertad para ejecutar el programa con cualquier propósito.
 • Libertad para estudiarlo y saber cómo funciona.
 • Libertad para distribuir copias.
 • Libertad para modificar el programa y redistribuirlas.

Cuando se desarrollan programas más o menos complejos, no es inhabitual utilizar distintas fuentes de software y cada una de ellas puede estar licenciada con criterios diferentes: es posible que incluso se combinen licencias libres con otras que no lo son:

 • Uno de los casos de estudio que vimos era sobre un desarrollo, que se quería publicar con una licencia no libre, que pretende recoger datos de un software previo licenciado con la licencia libre GPL.V2.

El problema aquí está en la viralidad de determinadas licencias: si utilizamos de base un software licenciado como GPL, todo el software que está en "contacto" con esa base tiene que ser también GPL -o la licencia "vírica" correspondiente-, porque así está descrito en las condiciones generales de la licencia. Otras licencias no son "virícas" pero sí que impiden cambiar la licencia (otras licencias permiten cerrar el código y en estas el problema sería menor).

Como en el caso de estudio, la cuestión más relevante llega cuando se quiere utilizar software libre para desarrollar algún producto y licenciarlo con alguna opción privativa sin infringir la licencia libre: o se hace un sofware independiente del licenciado como GPL o todo ha de utilizar esta licencia.

Desde luego, nuestra recomendación es que cualquier desarrollo sea publicado bajo alguna licencia libre. El modelo para obtener rentabilidad por una aplicación no será el de vender el continente y ceder el derecho de uso del contenido, pero esto no quiere decir que no se puedan monetizar proyectos basados en Software Libre: la consulta realizada, la incorporación de valor añadido, de ventajas premium, de servicios personalizados..., hay alternativas viables y como escribimos en nuestra web, lo auténtico, lo mejor, lo más útil,... crece libre.

Sin ser expertos en temas de licenciamiento, si los lectores tenéis alguna pregunta no dudéis en preguntar.

Publicado en Blog
Martes, 21 de Agosto de 2012 11:57

O Software Libre nos entornos domésticos

Realmente o obxetivo de Ítaca Software Libre non reside tando na promoción do FLOSS, Free Libre Open Source Software, no entorno  doméstico ou persoal,  como na difusión e aproveitamento de ferramentas informáticas libres entre as empresas, e cada vez en maior medida, entre outro tipo de organizacións como ONG'D, asociacións, sindicatos...Sen embargo gústanos incidir tamén nas importantes vantaxes que atoparemos no noso fogar se nos decidimos a instalar Software Libre no noso equipo.

Cando mercamos o noso ordeador persoal, deberíamos ter a posibilidade de solicitarlle ao vendedor a provisión do equipo sen Sistema Operativo, S.O., e ter a liberdade de poder elexir calquera das opcións que nos ofrece o mercado, que son varias, e non só aquela que determina o fabricante por mor de acordos macro entre corporacións multinacionais, para as que somos únicamente obxectos compradores. Lamentablemente é moi posible que non atopemos a ninguén que nos ofreza esta posibilidade, pero é bo intentalo e solicitalo porque só así faremos posible que algún día esta posibilidade sexa real.

Unha vez dispoñamos do noso equipo sen sistema operativo podemos, se así o desexamos, pensar en mercar unha licencia de Windows pero sobre todo, poderemos estar mais animados a probar algunha das múltiples alternativas que nos ofrecen os sistemas GNU/Linux:

A primeira gran novidade, se apostamos por esta segunda opción é que teremos moitas alternativas que serán de balde. Podemos instalar un S.O. libre desenvolto por empresas ou entidades privadas como Canonical, que é a principal desenvolvedora de Ubuntu (un S.O. que ten alcanzado unha alta tasa de difusión posiblemente pola súa facilidade de instalación e uso), ou por entidades públicas como a Xunta de Galicia, que comezou fai uns anos o proxecto Galinux e que está desactualizado hoxe en día pero que supuxo unha forte aposta polo software libre galego.

Como estas alternativas son de fácil acceso invito a todo o mundo a investigalas e coñecelas. Unha sinxela búsqueda pola rede daranos centos de opcións cada cal máis axeitada para as nosas necesidades xa que existen versións, ou distribucións, de S.O. adaptadas para entornos profesionais, escolares, infantís, para persoas con discapacidade...Prefiro non limitarme a enumerar as súas vantaxes e deixar en mans dos usuarios a opción de explorar. Penso que para pagar sempre hai tempo. E recordo que descargar, instalar, copiar, redistribuir... este tipo de software é completamente legal!

Pero...¿que ocorre se no meu ordeador xa teño Windows? Esto non supón ningún problema porque os S.O. Libres permiten o arranque dual e elexir entre varios S.O. ao inicio do sistema. Únicamente temos que ter a precaución de instalar cada S.O. nunha partición e no caso de que un deles sexa M. Windows asegurarnos de que este é o primeiro que instalamos.

¿Podo probalo antes de instalar? Para facilitar máis as cousas, os S.O. libres soen ofrecer a opción de executalos en sesións Live ou vivas, de tal forma que arrancando o equipo dende o lector de CD/DVD, no que teremos unha copia do S.O., poderemos probar os seus principais elementos e elexir antes de instalar unha distribución de forma definitiva. Todos os cambios no noso equipo serán reversible cun reinicio.

Por último so me falta darvos o derradeiro empuxón e invitarvos a participar dunha nova forma de disfrutar dos vosos equipos domésticos en liberdade e con consciencia e póñome a disposición de axudar a quen precise dos meus, moi modestos, coñecementos.

Publicado en Blog
Sábado, 14 de Enero de 2012 10:03

Seminario de Lugo

El Seminario de Lugo, que ofrece formación a los futuros sacerdotes, pero también en ESO y Bachillerato en calidad de centro concertado, se puso en contacto con nosotros en relación con varios asuntos:

Por una parte, querían mejorar su red interna. En este sentido les propusimos implementar un servidor que les permitiera monitorizar el estado de la red y los equipos, compartir documentos con facilidad creando dominos de acceso y gestionar el acceso a Internet optimizando según el momento el ancho de banda de forma inteligente de acuerdo a las necesidades puntuales. Elegimos un equipo provisto del sistema operativo Zentyal.

También era necesario para ellos adecuar la gestión de sus datos a las exigencias de la Ley Orgánica de Protección de Datos, así que también dimos de alta varios ficheros en la AEPD, les formamos en las medidas a adoptar y les hicimos entrega del documento de seguridad.

Publicado en Nuestros Trabajos
Miércoles, 04 de Enero de 2012 11:32

Protección de datos

La protección de datos, una nueva obligación para las empresas y profesionales

El derecho a la protección de datos de carácter personal ha sido reconocido como un derecho fundamental. Aunque no consta como tal en la Constitución, la Sentencia 292/2010 de 30 de noviembre, del Tribunal Constitucional, ha reconocido la relevancia de tal derecho, otorgándole una garantía y una protección jurídica, que los poderes públicos y todo ciudadano deben cumplir:


El derecho fundamental a la protección de datos persigue garantizar a la persona un poder de control sobre sus datos personales, sobre su uso y destino, con el propósito de impedir su tráfico ilícito y lesivo para la dignidad y derecho del afectado.

Toda entidad que utilice datos personales debe tratarlos según la normativa vigente, y para ello contamos con personal cualificado para la adecuación completa, tanto reglada (inscripción de ficheros en la Agencia Española de Protección de Datos y entrega de documentación y protocolos) como impartiendo formación presencial o virtual a las personas que tienen acceso real a datos personales.

En este sentido, disponemos de un aula virtual formativa, que permite tanto la resolución de dudas a través de un foro interno, para favorecer la comunicación alumnado-profesorado, como una actualización continua de la normativa. La resolución de casos prácticos reales, en este ámbito, resulta fundamental, dado el carácter eminentemente casuístico de la materia.

Estamos convencidos de que hay que tratar los datos personales para garantizar su seguridad y confidencialidad, especialmente con los medios tecnológicos y de comunicación más empleados, como las redes sociales. Además, se debe proporcionar la máxima información posible para que todos podamos tener un conocimiento profundo de nuestros derechos en este campo.

Lo pasos a seguir cuando guiamos a empresas u otras entidades, para que los datos que manejen estén tratados según la normativa vigente, son los siguientes:

 • Auditoría previa
 • Documento de seguridad
 • Entrega de avisos legales
 • Confección de contratos de cesión de datos
 • Charla formativa presencial
 • Seguimiento de medidas de seguridad
Publicado en ContenidoWeb

Otras soluciones

website 1624028 640 1facturascritps

Escríbenos !!!

contacta

Formulario de contacto

Este sitio utiliza cookies para mejorar la experiencia de uso del visitante y para realzar tareas de análisis. Al aceptar entendemos que das tu consentimiento a nuestra política de cookies

Acepto cookies de este sitio.