Martes, 19 de Junio de 2012 13:28

Cloud computing e protección de datos

Onte á tarde foi presentado o Informe “Utilización do cloud computing polos despachos de avogados e protección de datos de carácter persoal”, elaborado pola Axencia Española de Protección de Datos (AEPD) e o Consello Xeral da Avogacía Española (CXAE).

Se o uso de todo tipo de recursos compartidos (redes, servidores, almacenamento, aplicacións, servizos) aloxados nalgures en Internet (na nube) na actualidade se está estendendo a todos os niveis, os bufetes non son alleos a este modelo Cloud Computing, que permite tanto aplicacións de xestión do despacho, contabilidade ou bases de datos legais ou xurisprudenciais, como compartir documentación e información de clientes ou con otros avogados. Todo iso, lembremos, cunha reducción significativa de investimentos en infraestructuras informáticas.

Non nos centraremos moito nas bondades do traballo na nube, senón en tres aspectos relevantes a ter en conta polos avogados (tamén válidos, diso non hai dúbida, para outros profesionais e todo tipo de entidades): en primeiro lugar, a responsabilidade e a normativa aplicable, xa que a posición de quen trata os datos é a de ser Responsable de tratamento e, segundo o Art. 20.2 do Regulamento da LOPD, debe velar para que o provedor de servizos cumpra a normativa española de protección de datos.

De ubicarse os datos nun país fóra do Espazo económico europeo, habería que conseguir autorización por parte da AEPD e, en caso de estar ante provedores dos EEUU, terán que adherirse a un acordo de “porto seguro”, obrigados a manter os requisitos legais en materia de protección de datos.

En segundo lugar, a seguridade/confidencialide dos datos: o provedor debe garantir tanto a conservación e cifrado dos datos, como a recuperación destes empregando copias de seguridade periódicas.

Por último, o contrato de servizos a asinar co provedor, establecido no Artigo 12.2 da LOPD, onde teñen que recollerse as seguintes obrigas por parte do provedor: non pode dispor dos datos fóra do expresamente autorizado; debe asumir o rol de Encargado de tratamento de datos; só poderán acceder as persoas autorizadas polo despacho; debe garantirse a portabilidade e dispoñibilidade; e cumprir de xeito dilixente as garantías para a protección de datos persoais, para que o cliente (bufete) non asuma a súa responsabilidade.

A aposta polos servizos de computación na nube é imparable, e semella crucial no aumento da productividade e ganancia de tempos no día a día dos despachos de avogados. Agora ben, se temos gardados con chave todo tipo de datos, non podemos dimitir da responsabilidade de asumir onde se atopan os datos almacenados na nube.

Non é fachenda, pero certamente somos conscientes de que os servizos que dende Ítaca Software Libre ofertamos aos nosos clientes, cumplen estritamente a normativa española en materia de protección de datos persoais, e os despachos poden estar seguros de que poden confiar nos nosos provedores, que ubican toda a información en servidores ubicados en territorio español.

Publicado en Blog
Miércoles, 02 de Mayo de 2012 14:50

García Agudín & Arangüena Abogados

García Agudín & Arangüena Abogados son un despacho de abogados de A Coruña que querían migrar su web estática a un sistema dinámico de gestión de contenidos (CMS).

 

La solución que se le propuso fue la adaptación de una plantilla para el CMS Joomla y su implantación, manteniendo al mismo tiempo parte de la imagen corporativa e incidiendo en un contacto más cómodo y directo con los abogados de dicho bufete.

Publicado en Nuestros Trabajos
Jueves, 12 de Enero de 2012 12:13

Román Méndez Abogados

Los abogados y abogadas del despacho Román Méndez estaban teniendo dificultades a la hora de compartir la información de los asuntos profesionales entre los despachos, ubicados físicamente en Santiago de Compostela, Palma de Mallorca y Dusseldorf (Alemania).

Las relaciones entre los abogados eran bastante intensas y acostumbraban a trabajar con el email como herramienta de intercambio de información.

La solución aportada por Ítaca Software Libre consistió en la implementación de un software tipo Groupware basada en Fengoffice. Esta solución les ha permitido:

  • Organizar la información en despachos y clientes.
  • Disponer de un gestor documental que les permite agrupar los documentos por cliente, realizar búsquedas, mantener diferentes versiones, etc...
  • Poder compartir la agenda de eventos: juicios, vistas, viajes, plazos...
  • Debatir asuntos profesionales internamente en un foro.
  • Ahorrar cientos de correos y riesgos de pérdidas y traspapeleos.
  • Disponer en todo momento de toda la información en un espacio web.

En definitiva, con una inversión contenida han podido mejorar su productividad.

 

 

 

Publicado en Nuestros Trabajos
Ítaca nos ha parecido una empresa seria, proveedora de servicios de última tecnología y con una calidad humana muy importante detrás
Clara del banco ético FIARE

Escríbenos !!!

Este sitio utiliza cookies para mejorar la experiencia de uso del visitante y para realzar tareas de análisis. Al aceptar entendemos que das tu consentimiento a nuestra política de cookies

Acepto cookies de este sitio.