Miércoles, 18 de Noviembre de 2015 11:45

Xa estamos en AGASOL!

É un motivo de orgullo e satisfacción ;) anunciar a nosa recente incorporación como entidade socia a AGASOL.

Dunha maneira ou outra a relación entre Ítaca e AGASOL ten sido estreita durante os últimos anos. Con algunhas das empresas socias coincidimos noutros foros, así por exemplo con Intergal compartimos pertenza a REAS Galicia dende hai anos, e temos concurrido en varios eventos -tanto como asistentes como en calidade de relatores- a prol do Software Libre con varias entidades da asociación.

En Ítaca tivemos sempre moi presentes as actividades de AGASOL pero o certo é que ata hoxe non creímos que fose o noso momento para asociarnos.

Como sempre dende ítaca esperamos poder ofrecer todo o que poidamos tanto á propia asociación como a cada unha das entidades socias, aínda que somos conscientes de que igual non é moito,... e estamos seguras tamén de que esta relación nos axudará a mellorar, a ofrecer servizos de máis calidade ou mesmo a participar e colaborar en proxectos que se nos escapan cando estamos sos.

Publicado en Blog
Miércoles, 26 de Septiembre de 2012 10:04

En que aforramos co Software Libre?

Que un programa informático, ou calquera software, sexa considerado como libre depende da licenza co que o autor o protexe. Non ten que ver nin coa súa calidade nin, efectivamente, co seu prezo: existe software libre de balde, barato, caro e máis caro aínda.

O que si é ineludible, entre outras cousas, é que ten que poder ser distribuído libremente e polo tanto o prezo do software libre co tempo acabará tendendo a cero na medida en que sexa amplamente compartido, porque cobrar por algo que está estendido de forma gratuíta non é viable.

Imos empezar cunha perogrullada: para aforrar co software libre o primeiro que temos que facer é instalalo e utilizalo. A partir de aquí haberá moitas vantaxes de carácter económico e moitas tamén de tipo legal ao evitar o uso de copias fraudulentas.

É posible que a maior parte do Software que utilizamos nas empresas, organizacións... e nas nosas casas teña un equivalente libre e posiblemente gratuíto: o paquete ofimático é o máis representativo na nosa opinión:

 • Libre Office cubrirá, na maioría dos casos, as necesidades ofimáticas e incluso será subutilizado en gran medida. Incĺúe procesador de textos, folla de cálculo, creador de diapositivas, base de datos,... Custo: 0 euros.
 • Existe un antivirus libre, ClamWin, que pode aforrarnos un pico en licenzas. De todas formas, quen isto escribe non o ten probado porque utiliza GNU/Linux sen antivirus instalado. Custo: 0 euros.
 • Xestor de Correo: utilizar Thunderbird como xestor de correo supón un alto grado de satisfacción pola súa calidade e supón exactamente un custo de 0 euros. A cambio podemos xestionar varias contas de correo, contactos, axenda,... e disporemos de ducias, tal vez centos, de extensións que elevan as posibilidades e funcións ata onde se precise.
 • Se queremos xogar coas nosas imaxes, melloralas, corrixilas, retocalas, editalas, … existe moito Software Libre de calidade pero vou recomendar o uso de GIMP (por certo aínda mellorado significativamente na súa última versión). Este programa, que equivale a Adobe Photoshop, ten un custo de 0 euros.
 • Para gravar os CD e/ou DVD's con datos, música, vídeo, imaxes ISO... podemos aproveitar e instalar Brasero, que cumprirá de sobra o seu cometido e teremos un software perfectamente legal por outros 0 euros.
 • En canto ao software máis específico, como un editor de vídeo, coñezo dúas opcións: unha máis completa, Cinelerra, e outra máis sinxela, Avidemux. Podemos probar as dúas e elixir entre a que nos sirva mellor, porque as dúas teñen o mesmo prezo: 0 euros.

 • Podemos seguir atopando alternativas e todas suporán un gran aforro sen ver reducida a funcionalidade ou incluso mellorándoa nalgúns casos, sen embargo quédame por indicar un capítulo que para min é bastante relevante:
 • O Hardware: cada nova versión do sistema operativo Windows provoca que os nosos equipos, de repente, se vexan obsoletos fronte a unha actualización, así podemos explicar as reticencias a deixar atrás o XP xa que o cambio supón unha nova licenza Windows pero tamén, posiblemente, un novo ordenador. Para estar á última en informática o Software Libre tamén demanda hardware potente pero non só hardware potente: podemos facer instalacións sobre equipos máis antigos e incluso hai Sistemas Operativos, como Minino, que poden significar unha segunda xuventude para un vello ordenador e poderemos utilizalo novamente, e con calidade, para navegar, procesar texto, gravar CD, escoitar música,... Estamos falando de equipos dende 386, que moitos de nós nin lembramos.

Por certo, Minino custa 0 euros.

Publicado en Blog
Martes, 21 de Agosto de 2012 11:57

O Software Libre nos entornos domésticos

Realmente o obxetivo de Ítaca Software Libre non reside tando na promoción do FLOSS, Free Libre Open Source Software, no entorno  doméstico ou persoal,  como na difusión e aproveitamento de ferramentas informáticas libres entre as empresas, e cada vez en maior medida, entre outro tipo de organizacións como ONG'D, asociacións, sindicatos...Sen embargo gústanos incidir tamén nas importantes vantaxes que atoparemos no noso fogar se nos decidimos a instalar Software Libre no noso equipo.

Cando mercamos o noso ordeador persoal, deberíamos ter a posibilidade de solicitarlle ao vendedor a provisión do equipo sen Sistema Operativo, S.O., e ter a liberdade de poder elexir calquera das opcións que nos ofrece o mercado, que son varias, e non só aquela que determina o fabricante por mor de acordos macro entre corporacións multinacionais, para as que somos únicamente obxectos compradores. Lamentablemente é moi posible que non atopemos a ninguén que nos ofreza esta posibilidade, pero é bo intentalo e solicitalo porque só así faremos posible que algún día esta posibilidade sexa real.

Unha vez dispoñamos do noso equipo sen sistema operativo podemos, se así o desexamos, pensar en mercar unha licencia de Windows pero sobre todo, poderemos estar mais animados a probar algunha das múltiples alternativas que nos ofrecen os sistemas GNU/Linux:

A primeira gran novidade, se apostamos por esta segunda opción é que teremos moitas alternativas que serán de balde. Podemos instalar un S.O. libre desenvolto por empresas ou entidades privadas como Canonical, que é a principal desenvolvedora de Ubuntu (un S.O. que ten alcanzado unha alta tasa de difusión posiblemente pola súa facilidade de instalación e uso), ou por entidades públicas como a Xunta de Galicia, que comezou fai uns anos o proxecto Galinux e que está desactualizado hoxe en día pero que supuxo unha forte aposta polo software libre galego.

Como estas alternativas son de fácil acceso invito a todo o mundo a investigalas e coñecelas. Unha sinxela búsqueda pola rede daranos centos de opcións cada cal máis axeitada para as nosas necesidades xa que existen versións, ou distribucións, de S.O. adaptadas para entornos profesionais, escolares, infantís, para persoas con discapacidade...Prefiro non limitarme a enumerar as súas vantaxes e deixar en mans dos usuarios a opción de explorar. Penso que para pagar sempre hai tempo. E recordo que descargar, instalar, copiar, redistribuir... este tipo de software é completamente legal!

Pero...¿que ocorre se no meu ordeador xa teño Windows? Esto non supón ningún problema porque os S.O. Libres permiten o arranque dual e elexir entre varios S.O. ao inicio do sistema. Únicamente temos que ter a precaución de instalar cada S.O. nunha partición e no caso de que un deles sexa M. Windows asegurarnos de que este é o primeiro que instalamos.

¿Podo probalo antes de instalar? Para facilitar máis as cousas, os S.O. libres soen ofrecer a opción de executalos en sesións Live ou vivas, de tal forma que arrancando o equipo dende o lector de CD/DVD, no que teremos unha copia do S.O., poderemos probar os seus principais elementos e elexir antes de instalar unha distribución de forma definitiva. Todos os cambios no noso equipo serán reversible cun reinicio.

Por último so me falta darvos o derradeiro empuxón e invitarvos a participar dunha nova forma de disfrutar dos vosos equipos domésticos en liberdade e con consciencia e póñome a disposición de axudar a quen precise dos meus, moi modestos, coñecementos.

Publicado en Blog
Jueves, 10 de Mayo de 2012 09:07

Promoción Solidaria

Promoción Solidaria es una asociación laical en el ámbito de la diócesis de Burgos. A través de un plan de formación sistemático y diversas plataformas de acción, tratan de educarse en la militancia y en la responsabilidad para una transformación del mundo.

Nos pidieron un portal web donde la Asociación se presente en la sociedad, ya sea dando a conocer sus principios y sus objetivos, como también comunicando sus actividades en su ámbito de referencia. Con estas bases estamos trabajando actualmente.

Publicado en Nuestros Trabajos
Lunes, 07 de Mayo de 2012 14:40

Asociación Cultural Bande

La Asociación Cultural Bande se dirigió a nosotros porque quería tener una presencia proactiva en la web, sobre todo para difundir las distintas actividades culturales que llevan a cabo, especialmente dirigidas a mujeres.

Teniendo en cuenta el dinamismo de su actividad, se planteó el diseño de un portal web muy visual y agradable a la vista, con un gestor de imágenes potente, y fácilmente actualizable.

Publicado en Nuestros Trabajos
Miércoles, 02 de Mayo de 2012 13:55

Ecos do Sur

Ecos do Sur es una ONGD radicada en A Coruña. Su misión consiste en facilitar la integración social y laboral de los inmigrantes y cooperar para el desarrollo de los países más desfavorecidos.

 

Querían mejorar su red interna, su servidor y una solución de trabajo colaborativo que centralizase no sólo la documentacion, sino también que sirviese como agenda y calendario común, repositorio documental, etc.

 

Para la parte de Sistemas les propusimos implementar un servidor compatible con equipos cliente windows que les permitiera monitorizar el estado de la red y los equipos, compartir documentos con facilidad creando políticas de acceso, gestionar el acceso a Internet optimizando según el momento el ancho de banda de forma inteligente de acuerdo a las necesidades puntuales. Elegimos un equipo provisto del sistema operativo Zentyal.

 

Como herramienta colaborativa, implementamos Fengoffice con un pequeño desarrollo concreto sobre el mismo, para adaptarlo a sus necesidades.

Publicado en Nuestros Trabajos
Sábado, 14 de Enero de 2012 10:54

Taquímetro

TAQUIMETRO v.2 es una aplicación bajo plataforma web a medida en código abierto, para el seguimiento y gestión de reparaciones efectuadas en talleres mecánicos o similares.

En su primera versión, la aplicación Taquímetro contemplaba las siguientes funcionalidades:

 • Módulo Gestión de Clientes (miniCRM): este módulo es un sencillo CRM para la gestión de los clientes del taller.
 • Módulo Gestor de Vehículos: realiza las funciones de gestión de la información de los distintos vehículos del taller.
 • Módulo Gestor de Reparaciones e incidencias: seguimiento de las reparaciones efectuadas y toda la información referente a las mismas.
 • Fichas de Seguimiento de las reparaciones efectuadas y toda la información referente a ésta.

En la versión v2.0 la aplicación Taquímetro contempla adicionalmente:

 • Módulo Gestión Empleados: como su nombre indica permite el trabajo organizado con la información de los trabajadores de la empresa:
  1. Añadir empleado
  2. Editar datos empleado
  3. Eliminar empleado
  4. Asignación de reparaciones a empleado
  5. Consulta del historial de fichado.
 • Módulo Reloj de fichado: control de fichado de los empleados de la empresa:
  1. Fichado de entrada
  2. Fichado en la salida
 • Módulo de autenticación de usuarios: añade la posibilidad de distintos usuarios de la aplicación con un nombre y contraseña para el acceso.
 • Módulo de facturación: permite las operaciones básicas de facturación:
  1. Asignación de costes a las reparaciones
  2. Posibilidad de listados de los mismos
 • Módulo de informes: contempla un listado de informes de utilidad para evaluar distintas variables en el negocio.
 • Integración con un teclado virtual: se realizó la integración de un teclado en pantalla para el soporte con pantallas táctiles y su manejo sin necesidad de un teclado físico.


Publicado en ContenidoWeb

Nuestros trabajos

Otras soluciones

website 1624028 640 1facturascritps

Escríbenos !!!

contacta

Formulario de contacto

Este sitio utiliza cookies para mejorar la experiencia de uso del visitante y para realzar tareas de análisis. Al aceptar entendemos que das tu consentimiento a nuestra política de cookies

Acepto cookies de este sitio.